Lokakuu: Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys

Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kysymyksiä on vaikea erottaa toisistaan. Talous on väline, jonka avulla tuotetaan ja turvataan ihmisille hyvinvointia. Kehityksen eri ongelma-alueet ovat kietoutuneet toistensa syy- seuraussuhteiksi. Taloudelliseen kestävään kehitykseen kuuluu sekä ekologinen että sosiaalinen vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristöongelmiin liittyvät olennaisesti väestöongelmat. Ne taa ovat yhteydessä köyhyyteen, joka on taas maailmanlaajuisesti yhteydessä moneen muuhun kehitykseen liittyvään ongelmaan.

Useiden raporttien mukaan taloudellinen eriarvoistuminen on kasvamassa. Maailman rikkain prosentti omistaa enemmän kuin vähiten maapallon väestön puolikas yhteensä. Rikkain kymmenen prosenttia omistaa 87 prosenttia maailman varallisuudesta.

OECD:n tutkimusten mukaan tulonjaon lisääntyvä eriarvoistuminen on hidastamassa myös vauraimpien maiden talouskasvua. Esimerkiksi Suomen talouskasvua se on hidastanut talouskasvua tämän tutkimuksen mukaan melkein kymmenellä prosentilla. Eriarvoistuminen heikentää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuutta kouluttautua. Ihmiset eivät pääse hyödyntämään koko potentiaaliaan ja tämä johtaa keskiluokan suhteellisen osuuden pienentymiseen. Vahvaa keskiluokkaa pidetään taas nykyisin toimivan ja hyvän yhteiskunnan perustana.

Rotaryn eettiset periaatteet, esimerkiksi neljän kysymyksen koe, luovat pohjan toiminnallemme. Niiden periaatteiden mukaisesti toimintamme tulee tukea tasapainoista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä maailmanlaajuisesti. Tämä teema on myös yksi Rotarysäätiön toiminnan viidestä painopistealueesta.

Klikkaa tästä: RI  - Calendar