Rotaryn lokakuun teema on Talouskehitys ja yhteiskunnallinen kehittäminen

Talouskehitys ja yhteis-kunnallinen kehittäminen ovat hyvin vahvasti sidoksissa keskenään. Maailman ja kansantalouden kasvu ovat yhteiskunnallisen kehittämisen perusta. Toisaalta yhteiskunnallinen kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia ja teknisiä edellytyksiä talouden kasvulle.
Suomessa esimerkiksi 1990-luvulla tekniset innovaatiot loivat teollisuudelle vahvan kilpailuedun ja vahvan taloudellisen kasvun tavaraviennin vauhdittamana. Samalla talouskasvu ja EU-jäsenyys kehitystukineen mahdollistivat yhdyskuntarakenteen voimakkaan kehittämisen.
Tilanne on vuoden 2007 jälkeen muuttunut voimakkaasti. USAsta alkanut finanssikriisi levisi koko läntiseen talousmaailmaan. Suomen talous supistui voimakkaasti. Talouden volyymi on sen jälkeen säilynyt samalla tasolla lähes kymmenen vuotta.
Tällä hetkellä Suomen talous on ongelmissa julkisen sektorin velkaantumisen ja yrityssektorin heikon vientikaupan takia. Julkisen talouden menoja supistetaan palvelujen rajoittamisella ja karsinnalla. Tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen kansantalouden ansaintakykyyn. Tämä pakottaa rajoittamaan ja arvioimaan yhteiskunnallista kehittämistä.
Pitkällä tähtäyksellä yhteiskunnallisen kehittämisen täytyy sopeutua talouskasvun rajaamiin puitteisiin.

Lisää talouskasvusta mm. www.maailmantalous.net, www.suomenpankki.fi, www.ecb.europa.eu