Ajankohtaista

New logo RotaryMBS RGB

 

Helsinki 12.10.2017

Rotary Norden

ADMINISTRAATTORI,   Suomi  (2018 – 2020 kalenterivuodet)

Administraattori hoitaa Rotary Norden -lehden talouden ja hallinnon Suomen osalta. Budjetointi, laskujen maksatus, tilinpäätös ym. asiat ovat sinulle tuttuja.

Suomen Rotaryn toimisto hoitaa itse maksuliikenteen, kirjanpidon ja tilin-päätöksen.

Suomen vuosibudjetti on noin 100 000 € ja tositteita noin 50 kpl / vuosi.

Osallistut pohjoismaitten kollegoiden kanssa lehden yhteispohjoismaiseen hallintoon.
Tehtävä edellyttää ”muutamaan yhteiskokoukseen” osallistumista (yleensä Tukholma tai Kööpenhamina). Lehden vuosikokous pidetään vuorotellen viidessä eri pohjoismaassa.

Tehtävän hoito edellyttää sujuvaa ruotsinkielen taitoa sekä kykyä ymmärtää muita pohjoismaisia kieliä. Talous- ja lehdistöosaaminen on eduksi.

Oletko sinä se aktiivinen rotari, joka haluat osallistua Rotary Norden -lehden kehittämiseen?

Lähempiä tietoja antaa tehtävän nykyinen hoitaja, PDG Berndt von Veh,
(0400 782 662) tai s-posti bvonveh(at)gmail.com

Lähetä lyhyt hakemuksesi viimeistään 30.10.2017 SR:n pääsihteeri Berndt von Veh’lle, s-postilla bvonveh(at)gmail.com

SR:n hallitus päättää asiassa kokouksessaan joulukuun alussa 2017.

Suomen Rotary – Finlands Rotary ry
Hallitus

                     

                            

                     

Avoin haku Nuorisovaihdon monipiirin puheenjohtajaksi

Nuorisovaihto on yksi näkyvimmistä ja tunnetuimmista Rotaryn toimintamuodoista Suomessa ja maailmalla. Eri vaihtomuotojen volyymejä pyritään pitämään vähintäänkin nykyisellä tasolla. Kesävaihtoa on 12 maan ja vuosivaihtoa 25 maan kanssa. Uusia vaihtomaita haetaan aktiivisesti. Leirivaihtoa on 10 – 15 maan kanssa ja määrä vaihtelee vuosittain. Kesällä 2017 vaihtoon lähtevien oppilaiden määrät olivat seuraavat: vuosivaihto 127, kesävaihto 47, leirivaihto 41 eli yhteensä 215 nuorta.  Sisään tulevien, eli IB-oppilaiden määrä oli 229.

Organisaation nykyiset toimijat ja työnjako on nähtävissä Suomen Rotaryn matrikkelin 2017 – 2018 alkusivuilla.

Suomen Rotary ry: n hallitus hakee avoimen haun kautta Nuorisovaihdon monipiirin puheenjohtajaa toimikaudeksi 1.7.2018 – 30.6.2021.

Puheenjohtajan tulee olla entinen kuvernööri ja mielellään kirjeenvaihtajana toimimisen kautta laaja-alaisesti perehtynyt nuorisovaihdon monipiirin toimintaan. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ja tehtävä edellyttää ruotsin- ja englannin kielen taitoja.

Tehtävään kuuluu kansainvälistä yhteistyötä ja edustamista.

Etsimme nyt henkilöä, joka pyyteettömän palvelun hengessä on valmis antamaan itsestään ja ajastaan Nuorisovaihdon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Itsestään antamisen vastineeksi pääsee aitiopaikalle oppimaan uusia asioita sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä.

Tehtävän tarkemmasta sisällöstä voi tiedustella monipiirin nykyiseltä puheenjohtajalta Birger Stjernbergiltä, 0400 404489, birger.stjernberg(at)gmail.com

Kirjallinen hakemus osoitetaan Suomen Rotary ry´n pääsihteerille, Berndt von Veh´lle e-mail osoitteeseen  bvonveh(at)gmail.com  30.11.2017 mennessä.

Tavoite on, että uusi valittu puheenjohtaja pääsisi perehtymään tehtäviin nykyisen puheenjohtajan rinnalla jo alkuvuodesta 2018.

 

Suomen Rotary ry:n hallitus

Lokakuu: Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys

Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kysymyksiä on vaikea erottaa toisistaan. Talous on väline, jonka avulla tuotetaan ja turvataan ihmisille hyvinvointia. Kehityksen eri ongelma-alueet ovat kietoutuneet toistensa syy- seuraussuhteiksi. Taloudelliseen kestävään kehitykseen kuuluu sekä ekologinen että sosiaalinen vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristöongelmiin liittyvät olennaisesti väestöongelmat. Ne taa ovat yhteydessä köyhyyteen, joka on taas maailmanlaajuisesti yhteydessä moneen muuhun kehitykseen liittyvään ongelmaan.

Useiden raporttien mukaan taloudellinen eriarvoistuminen on kasvamassa. Maailman rikkain prosentti omistaa enemmän kuin vähiten maapallon väestön puolikas yhteensä. Rikkain kymmenen prosenttia omistaa 87 prosenttia maailman varallisuudesta.

OECD:n tutkimusten mukaan tulonjaon lisääntyvä eriarvoistuminen on hidastamassa myös vauraimpien maiden talouskasvua. Esimerkiksi Suomen talouskasvua se on hidastanut talouskasvua tämän tutkimuksen mukaan melkein kymmenellä prosentilla. Eriarvoistuminen heikentää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuutta kouluttautua. Ihmiset eivät pääse hyödyntämään koko potentiaaliaan ja tämä johtaa keskiluokan suhteellisen osuuden pienentymiseen. Vahvaa keskiluokkaa pidetään taas nykyisin toimivan ja hyvän yhteiskunnan perustana.

Rotaryn eettiset periaatteet, esimerkiksi neljän kysymyksen koe, luovat pohjan toiminnallemme. Niiden periaatteiden mukaisesti toimintamme tulee tukea tasapainoista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä maailmanlaajuisesti. Tämä teema on myös yksi Rotarysäätiön toiminnan viidestä painopistealueesta.

Klikkaa tästä: RI  - Calendar

rdbf logo

 

Suomen Rotary – Finlands Rotary ry             

Avoin haku Suomen Rotaryn Lääkäripankin johtoryhmän puheenjohtajaksi

Suomen Rotaryn Lääkäripankki, RDBF, toimii Suomen Rotary – Finlands Rotary ry:n hallituksen alaisena monipiiriorganisaationa. Sen tehtävänä on yhteistyössä Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa kehittää kehitysavun kohdemaissa suomalaisten terveydenhuollon osaajien voimin terveydenhuollon osaamista.

Kumppaneita uudessa Tansanian hankkeessa alkuvuodesta 2016 lähtien ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Vammaiskumppanuus ry, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ja vastaava vetäjä Suomen Rotaryn Lääkäripankki.

Neljän järjestön hanke (Health Tanzania. Capacity building in health care sector in Tanzania) sai Ulkoministeriöltä kehitysyhteistyövaroista tukea vuosille 2017-2018. Keskiössä on koulutuksen ja sitä kautta osaamisen kehittäminen enenevästi tansanialaisin voimin, pohjoisen osuutta merkittävästi vähentäen, aiempiin hankkeisiin verrattuna.

Lääkäripankin toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Rotary ry:n hallituksen kolmeksi vuodeksi valitsema henkilö.

Johtoryhmän tehtävänä on organisoida itsenäisesti jäsentensä toimesta kehitysmaihin kohdistuvan terveydenhuollon osaajien rekrytoinnin, valmentamisen ja lähettämisen.  Johtoryhmä huolehtii, että kaikki viranomaisvelvoitteet ja anomukset sekä raportit ja palautteet, joita kulloinkin saatetaan vaatia joko kohdemaassa tai Suomessa, laaditaan ja toimitetaan ajallaan.

Nykyisen puheenjohtajan toimintakausi päättyy 31.10.2017, nyt olemme hakemassa sopivaa ja kykenevää seuraajaa. Etsimme henkilöä, joka on valmis työskentelemään tämän hienon palvelutehtävän hoitamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Puheenjohtajalla tulee olla hyvä tuntemus Rotaryn toiminnasta.  Hänellä tulee olla myös

hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.  Tehtävä edellyttää vähintään tyydyttävää ruotsin- ja englanninkielen taitoa.

Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Tehtävässä pääsee tutustumaan rotaryn palvelutoimintaan puhtaimmillaan sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa Lääkäripankin nykyinen puheenjohtaja Juhani Brodkin, 0400 640569, e-mail: juhani.brodkin(at)kolumbus.fi

Hakemukset viimeistään 30.10.2017 SR:n pääsihteeri Berndt von Veh’lle, s-posti: bvonveh(at)gmail.com

28.9.2017  Suomen Rotary ry:n hallitus

 

trf logo 1

 

Tiedote 27.9.2017

 

Itsenäisen Suomen 100-vuotislahja rotareilta

PUOLI MILJOONAA MAAILMAN LAPSILLE

Suomalaiset rotarit ovat keränneet Suomi 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi 490 000 dollaria, joka lahjoitetaan maailman lapsille. Rahat ovat tulleet suorina lahjoituksina rotareilta henkilökohtaisesti. Monissa rotaryklubeissa on tehty yhtenäinen päätös, että jokainen klubin jäsen lahjoittaa esimerkiksi 40 euroa tempaukseen.

Lahjoitukset on tehty Rotaryn vuosirahastoon ja poliorahastoon lahjoittajan päätöksellä. Puolesta miljoonasta noin 100 000 kohdistuu polion torjuntaan, loput 390 000 ohjataan klubien hankkeisiin, joilla parannetaan maailman lapsien elämää. Erityiskohteina ovat lukutaito, terveys, tytöt ja puhdas vesi.

– Haemme näille rahoille nyt hyviä hankeideoita. Rotaryn vuosirahastoon lahjoitetut rahat palautuvat parin vuoden kuluttua takaisin rotarypiireille, jotka voivat myöntää rahat klubien projekteihin ja hankkeisiin, kertoo Rotarysäätiötoimikunnan puheenjohtaja Harry Hedman. 

– Toiveena on, että näillä rahoilla perustettavat uudet hankkeet linkitettäisiin jo olemassa oleviin hyviin hankkeisiin, mikä tuo tehokkuutta. Rotaryllä on hyviä monivuotisia hankkeita käynnissä lasten parissa esimerkiksi Keniassa, jonne on usean vuoden viety käytettyjä tietokoneita, tietoliikenneyhteyksiä ja koulutusta.

Rotarysäätiö avustaa vuosittain 120 miljoonalla dollarilla lähes 1000 projektia maailmassa. Lahjoitetuista rahoista palautuu noin 95 prosenttia takaisin klubeille käytettäväksi hyvän tekemiseen.

– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia. Mutta oikeastaan raha on vain yksi osa lahjaa. Nyt on aika antaa rotaryklubien osaaminen ja aika hyvien hankkeiden ideoimiseen ja toteuttamiseen, Hedman sanoo.

 ROTARY TEKEE HYVÄÄ PAIKALLISESTI JA KOKO MAAILMASSA

Rotary kokoaa yhteen saman mielisiä vaikuttajia, jotka haluavat tehdä hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on viikoittaiset säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.

Rotary tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella paikkakunnalla Rotary kustantaa vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.

Rotary on tänä päivänä eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa ja jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1926. Suomessa ja Virossa paikallisia Rotaryklubeja 305 ja rotareita niissä on yhteensä noin 10 340.

Lisätietoja:
Harry Hedman
Rotarysäätiötoimikunnan puheenjohtaja
puhelin 040 742 8063
harry.hedman(at)elisanet.fi

Rotarymatrikkelia 2017-18 ovat ilmoittelussaan käyttäneet seuraavat yritykset:

Markerspoint

Rotarytuotteet – TeraTrade

Rotarytuotteet – TopManual


Promice Communication Oy


TIVIA


Bookwell

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä

 

Mikäli klubin käyttäjätunnus ja / tai salasana Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään on hukassa, niin ottakaa yhteys Rotarytoimistoon. Rotarytoimisto auttaa ja antaa tunnukset.

 

Muistakaa myös, että jäsentiedot päivitetään VAIN Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään, josta tiedot kulkevat automaattisesti RI:n My Rotary -järjestelmään.

Jäsentietoja ei tule myöskää lähettää paperilla tai sähköpostilla suoraan RI:lle, koska tällöin tiedot eivät päivity automaattisesti Suomen jäsentietojärjestelmään, josta on seurauksena turhaa sählinkiä esim. per capita- maksujen yhteydessä.

 

 

 

 

toronto 2018   Klikkaa tästä RI:n sivulle

Rotarymatka RI:n kongressiin 2018 Toronto, Kanada

Kouvolan Matkatoimisto - Rotarymatka 22.-29.6.2018

RIPE

Kuva: PDG Niko Niemi

 

RIP Ian ja Juliet Riseley olivat Suomessa 18.-21.5.2017

 

Yksi Itämeren auttajista on Rotary-järjestö. Järjestö aikoo jatkossa avustaa entistä enemmän ympäristönsuojeluhankkeita eri puolilla maailmaa.

Linkki http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/itameren-suojelu-kiinnostaa-jarjestoja-ja-kansalaisia-meilla-on-vain-yksi-planeetta/6440426

 

Alla järjestelykomitean virallisen kuvaajan PDG Niko Niemen valokuvia vierailusta

 

RIP Ian and Juliet Riseley 2017

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/RIPE+Ian+and+Julieth+Riseley+2017/

 

Riseleyn vastaanottoja

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/Riseleyn+vastaanottoja/

 

Riseleyt Tuusulassa D 1420

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/Riseleyt+Tuusulassa+D+1420/

 

RIP Ian Riseley Tampereella

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/RIPE+Ian+Riseley++Tampereella/

 

 

 

 

 

 TRF logo 2017                                                          suomi100 300x240 2

 

 

SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE

Suomen Rotary ry on miljoonahankkeen kautta liittynyt valtioneuvoston kanslian johtamaan SUOMI 100v- hankkeeseen ja saanut siinä partner-tason kaikine oikeuksineen. Tämä tarkoittaa oikeutta käyttää Suomi 100v lipputunnusta ym  mainosmateriaalia.

 Hankkeemme liittyi valtakunnalliseen Suomi 100 v hankkeeseen ohjelmalla minkä nimi on  SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE.  
Keräystavoitteemme on edelleen USD 1 milj. , mutta nyt hanke on saanut yksiselitteisen kohteen ja yhteiskunnallisen hyväksynnän, minkä pitäisi auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

Valtioneuvostolle on hakemuksessa esitetty TRF:n säännöt ja toimintaperiaatteet siitä, miten kerätyt varat tilitetään ja miten ne sääntöjen mukaan käytetään. Asia on hyväksytty joten mitään muutosta suorituksille TRF:lle aikaisempaan ja meidän normaaliin käytäntöön  ei ole tapahtunut.

 PYYDÄN Teitä kaikkia harkintanne mukaan käyttämään vastaisuudessa keräyksestämme nimitystä SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE osoituksena kerättävien varojen käyttötarkoituksesta.

PYYDÄN myös aktiivisesti tiedottamaan asiasta klubien ja piirien verkkosivuilla sekä muussa viestinnässä käyttäen tuolloin myös aina SUOMI 100v lipputunnusta.

 Vastaan mahdollisiin kysymyksiin email osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Rotarysäätiötoimikunnan puolesta

                                                                          TRF 100 logo 2017

Suomen Rotaryn Lääkäripankki (RDBF)

Vammaisten lasten ja nuorten kuntoutus Tansaniassa 

                                                                                                                    

 Ohjekirja on swahilinkielellä sekä englanniksi

Mpango binafsi wa matibabu kwa watoto na vijana wenye ulemavu Tanzania-Maelezo na mazoezi – Individual rehabilitation planning for disabled children and youth in Tanzania-Instructions and exercises

Lue tästä ..

Manual etusivu

--------------------------------------

 

WP 20170208 10 00 52 Pro

 

TEEMA - TEMA - THEME 2017 - 2018

 

T1718FI CAPS

 

T1718SE CAPS

 

T1718EN CAPS

 atlanta 2017 www

 

Kouvolan Matkatoimisto:
Rotarymatka USA, Georgia, Atlanta 9.-16.6.2017

Pohjanmaan Matakatoimisto:
Rotarymatka USA, Georgia, Atlanta 8.-20.6.2017 tai 8.-15.6.2017

 

Miten rekisteröityä RI:n My Rotary-verkkosivuille

Tästä linkistä rekisteröitymisohje

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia (englanniksi)

RI:n verkkosivujen muita ohjeita

löytyy tästä linkistä (englanniksi)

RI-My-Rotrary

RI-My-Rotrary-2

 

 

RI-My-Rotrary-sign-in

 

 

 

 Vallisaaresta lounaaseen kristel

 Kuva: PP Kristel Sarlin, Helsinki City West Rk

 

Klikkaa:
Rotary asiaa - klubin suunnittelutietojen syöttö RI My Rotary

Teema - Tema - Theme

2016 - 2017

 

T1617 fi

 

T1617 sv

 

T1617 en

Klikkaa tekstiä:

Uusi Rotaryn toimintaryhmä ESRAG perustettu

ESRAG logo