Ajankohtaista

Teema 2018-2019

Theme 2018 19 ENG

Tammikuu on Ammattipalvelun kuukausi

Rotaryvuoden seitsemäs kuukausi on omistettu ammattipalvelulle.  Rotaryklubien jäsenistön toivotaan mahdollisimman hyvin edustavan paikkakuntansa ammatillista jakautumaa. Myös eläköidyttyään kukin jäsen edustaa edelleen omaa ammattikuntaansa.

Oman toimialan asioista kerrotaan itse, kutsutaan muita alan ihmisiä esitelmöimään tai järjestetään tutustumisia alan yrityksiin tai muihin työpaikkoihin. Yksittäiselle rotarille ja rotary-yhteisölle avautuu mahdollisuus laajaan ymmärrykseen talouselämän kokonaisuudesta ja oman paikkakunnan elinkeinoelämän mahdollisuuksista. Tämä on ollut yksi rotaryn tavoitteista aivan alusta lähtien. Uusia ammattikuntia ja osaajia syntyy yhteiskunnan murroksessa niin tiheästi, etteivät rotarien luokitusjärjestelmät pysy perässä. Luokitusten sijaan nykyään korostetaankin enemmän sitä, että klubissa on eri alojen osaajia ja vaikuttajia.

 

Lähde: Piirin 1410 kauden 2016-17 kuvernööri Pentti Aspilan kuukausikirje tammikuulta 2017.

SR:n hallitus on päättänyt pidentää hakuaikaa 31.1.2018 saakka

Avoin haku Suomen Rotaryn Lääkäripankin johtoryhmän puheenjohtajaksi

Suomen Rotaryn Lääkäripankki, RDBF, toimii Suomen Rotary – Finlands Rotary ry:n hallituksen alaisena monipiiriorganisaationa. Sen tehtävänä on yhteistyössä Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa kehittää kehitysavun kohdemaissa suomalaisten terveydenhuollon osaajien voimin terveydenhuollon osaamista.

Kumppaneita uudessa Tansanian hankkeessa alkuvuodesta 2016 lähtien ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Vammaiskumppanuus ry, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ja vastaava vetäjä Suomen Rotaryn Lääkäripankki.

Neljän järjestön hanke (Health Tanzania. Capacity building in health care sector in Tanzania) sai Ulkoministeriöltä kehitysyhteistyövaroista tukea vuosille 2017-2018. Keskiössä on koulutuksen ja sitä kautta osaamisen kehittäminen enenevästi tansanialaisin voimin, pohjoisen osuutta merkittävästi vähentäen, aiempiin hankkeisiin verrattuna.

Lääkäripankin toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Rotary ry:n hallituksen kolmeksi vuodeksi valitsema henkilö.

 Johtoryhmän tehtävänä on organisoida itsenäisesti jäsentensä toimesta kehitysmaihin kohdistuvan terveydenhuollon osaajien rekrytoinnin, valmentamisen ja lähettämisen.  Johtoryhmä huolehtii, että kaikki viranomaisvelvoitteet ja anomukset sekä raportit ja palautteet, joita kulloinkin saatetaan vaatia joko kohdemaassa tai Suomessa, laaditaan ja toimitetaan ajallaan.

Nykyisen puheenjohtajan toimintakausi päättyi  31.10.2017, nyt olemme hakemassa sopivaa ja kykenevää seuraajaa. Etsimme henkilöä, joka on valmis työskentelemään tämän hienon palvelutehtävän hoitamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Puheenjohtajalla tulee olla hyvä tuntemus Rotaryn toiminnasta.  Hänellä tulee olla myös hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.  Tehtävä edellyttää vähintään tyydyttävää ruotsin- ja englanninkielen taitoa.

Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Tehtävässä pääsee tutustumaan rotaryn palvelutoimintaan puhtaimmillaan sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa Lääkäripankin edellinen puheenjohtaja Juhani Brodkin, 0400 640569, e-mail: juhani.brodkin(at)kolumbus.fi

Hakemukset viimeistään 31.1.2018 SR:n pääsihteeri Berndt von Veh’lle, s-posti: bvonveh(at)gmail.com

Suomen Rotary- Finlands Rotary ry:n hallitus

SR:n hallitus on päättänyt pidentää hakuaikaa 31.1.2018 saakka

 

R O T A R Y   N O R D E N

ADMINISTRAATTORI,   Suomi  (2018 – 2020, kalenterivuodet)

Administraattori hoitaa Rotary Norden -lehden talouden ja hallinnon Suomen osalta. Budjetointi, laskujen maksatus, tilinpäätös ym. asiat ovat sinulle tuttuja.

Suomen Rotaryn toimisto hoitaa itse maksuliikenteen, kirjanpidon ja tilin-päätöksen.

Suomen vuosibudjetti on noin 100 000 € ja tositteita noin 50 kpl / vuosi.

Osallistut pohjoismaitten kollegoiden kanssa lehden yhteispohjoismaiseen hallintoon.
Tehtävä edellyttää ”muutamaan yhteiskokoukseen” osallistumista (yleensä Tukholma tai Kööpenhamina). Lehden vuosikokous pidetään vuorotellen viidessä eri pohjoismaassa.

Tehtävän hoito edellyttää sujuvaa ruotsinkielen taitoa sekä kykyä ymmärtää muita pohjoismaisia kieliä. Talous- ja lehdistöosaaminen on eduksi.

Oletko sinä se aktiivinen rotari, joka haluat osallistua Rotary Norden -lehden kehittämiseen?

Lähempiä tietoja antaa tehtävän nykyinen hoitaja, PDG Berndt von Veh,
(0400 782 662) tai s-posti bvonveh(at)gmail.com

Lähetä lyhyt hakemuksesi viimeistään 31.1.2018 SR:n pääsihteeri Berndt von Veh’lle, s-postilla bvonveh(at)gmail.com

SR:n hallitus päättää asiassa kokouksessaan helmikuussa 2018.

Suomen Rotary – Finlands Rotary ry

Hallitus

                     

VALTAKUNNALLINEN ROTARYSÄÄTIÖSEMINAARI 2018 OULUSSA

2.-4.2.2018 hotelli Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1

Klikkaa tästä lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

toronto 2018   Klikkaa tästä RI:n sivulle

Rotarymatka RI:n kongressiin 2018 Toronto, Kanada

Kouvolan Matkatoimisto - Rotarymatka 22.-29.6.2018

Pohjanmaan Matkatoimisto Oy 21.-29.6.2018

Tiedote 8.11.2017

 

Suomalaisten avulla helpotusta Etelä-Sudanin kriisiin

ROTARYT RAKENTAMASSA RAUHAA

Tällä hetkellä noin 1,5 miljardia ihmistä elää erilaisten konfliktien keskellä. Jotta me voisimme saada rauhan maailmaan, me tarvitsemme enemmän rauhanrakentajia. Rotaryn Peace Center -ohjelma on Rotarysäätiön kunnianhimoinen projekti rauhan edistämiseksi. Tässä rauhan työssä paikallisilla rotaryklubeilla ja piireillä on avainrooli oikeiden rauhanrakentajien löytämisessä.

Rotarysäätiö on juuri myöntänyt Rotary Peace Fellowship -stipendin suomalaisen Rotarypiiri 1410 kautta tulleeseen hakemukseen Etelä-Sudanissa asuvalle Seme Nelsonille, joka on Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyöntekijä Etelä-Sudanin kriisialueella. Stipendin avulla Seme aloittaa kahden vuoden maisterin opinnot International Christian Universityssä Tokiossa, joka on yksi maailman kuudesta Rotary Peace Centeristä. Semen opinnot alkavat rotaryvuoden 2018 alussa. Opintojen aiheena on rauhan tutkimus ja konfliktien ratkaisu.


Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli humanitaarisessa työssä maailman kriisipesäkkeissä. Toimijoita on paljon, suomalaisille tutuin lienee presidentti Martti Ahtisaaren perustama Crisis Management Initiative.

– Rotary Peace Centereiden toiminta on vielä monille tuntematonta, vaikka niissä on koulutettu jo kaikkiaan tuhat rauhanrakentajaa maailmaan. Tämän kyseisen stipendin saaminen edellytti meidän piiriltämme aktiivista rekrytointia ja eri yhteistyötahojen kontaktoimista, kertoo puheenjohtaja Risto Suviala Rotarypiirin 1410 rauhanstipendikomiteasta.

Kuusi rauhan keskusta maailmassa

Rotareilla on kuusi Peace Centeriä maailmassa, joissa koulutetaan rauhan rakentajia ja konfliktien ratkaisijoita. Rauhankeskukset sijaitsevat Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Australiassa ja Thaimaassa. Rauhankeskuksissa voi suorittaa kaksivuotisen maisteriohjelman tai kolme kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisuissa. Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden täysaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva sitoutuminen rauhan edistämiseen. Koulutusohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa ympäri maailman.

Rotary Peace Fellow -stipidendi kattaa lukukausimaksut, elämiseen tarkoitetun opintorahan, meno-paluun matkakulut, kirjat ja tarvikkeet, konferensseihin osallistumiset ja tutkimustyön, terveysvakuutuksen ja viisumin.

Nuori Etelä-Sudan jatkuvassa sodassa

Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Maa itsenäistyi Sudanin alaisuudesta vuonna 2011, ja se kuuluu 19 muun valtion kanssa ns. hauraiden valtioiden ryhmään. Naisista 92 prosenttia on lukutaidottomia ja puolet koko väestöstä eli neljä miljoonaa henkeä on jatkuvasti riippuvainen YK:n ruokaohjelman avusta. 

Maan konfliktien syynä on oikeus omiin öljytuloihin, ja siellä vallitseekin sota kaikkia vastaan: kuka saa vallan, saa oikeuden rikkauksiin. Tässä taistelussa lapset ja naiset jäävät jalkoihin. 

Seuraava rauhanstipendien haku alkaa vuoden 2018 tammi-helmikuussa.

Lisätietoja: Risto Suviala, puhelin 0400 781 535, risto.suviala(at)gmail.com, www.rotary.fi, www.rotary1410.fi.  

trf logo 1

 

Tiedote 27.9.2017

 

Itsenäisen Suomen 100-vuotislahja rotareilta

PUOLI MILJOONAA MAAILMAN LAPSILLE

Suomalaiset rotarit ovat keränneet Suomi 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi 490 000 dollaria, joka lahjoitetaan maailman lapsille. Rahat ovat tulleet suorina lahjoituksina rotareilta henkilökohtaisesti. Monissa rotaryklubeissa on tehty yhtenäinen päätös, että jokainen klubin jäsen lahjoittaa esimerkiksi 40 euroa tempaukseen.

Lahjoitukset on tehty Rotaryn vuosirahastoon ja poliorahastoon lahjoittajan päätöksellä. Puolesta miljoonasta noin 100 000 kohdistuu polion torjuntaan, loput 390 000 ohjataan klubien hankkeisiin, joilla parannetaan maailman lapsien elämää. Erityiskohteina ovat lukutaito, terveys, tytöt ja puhdas vesi.

– Haemme näille rahoille nyt hyviä hankeideoita. Rotaryn vuosirahastoon lahjoitetut rahat palautuvat parin vuoden kuluttua takaisin rotarypiireille, jotka voivat myöntää rahat klubien projekteihin ja hankkeisiin, kertoo Rotarysäätiötoimikunnan puheenjohtaja Harry Hedman. 

– Toiveena on, että näillä rahoilla perustettavat uudet hankkeet linkitettäisiin jo olemassa oleviin hyviin hankkeisiin, mikä tuo tehokkuutta. Rotaryllä on hyviä monivuotisia hankkeita käynnissä lasten parissa esimerkiksi Keniassa, jonne on usean vuoden viety käytettyjä tietokoneita, tietoliikenneyhteyksiä ja koulutusta.

Rotarysäätiö avustaa vuosittain 120 miljoonalla dollarilla lähes 1000 projektia maailmassa. Lahjoitetuista rahoista palautuu noin 95 prosenttia takaisin klubeille käytettäväksi hyvän tekemiseen.

– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia. Mutta oikeastaan raha on vain yksi osa lahjaa. Nyt on aika antaa rotaryklubien osaaminen ja aika hyvien hankkeiden ideoimiseen ja toteuttamiseen, Hedman sanoo.

 ROTARY TEKEE HYVÄÄ PAIKALLISESTI JA KOKO MAAILMASSA

Rotary kokoaa yhteen saman mielisiä vaikuttajia, jotka haluavat tehdä hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on viikoittaiset säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.

Rotary tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella paikkakunnalla Rotary kustantaa vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.

Rotary on tänä päivänä eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa ja jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1926. Suomessa ja Virossa paikallisia Rotaryklubeja 305 ja rotareita niissä on yhteensä noin 10 340.

Lisätietoja:
Harry Hedman
Rotarysäätiötoimikunnan puheenjohtaja
puhelin 040 742 8063
harry.hedman(at)elisanet.fi

Rotarymatrikkelia 2017-18 ovat ilmoittelussaan käyttäneet seuraavat yritykset:

Markerspoint

Rotarytuotteet – TeraTrade

Rotarytuotteet – TopManual


Promice Communication Oy


TIVIA


Bookwell

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä

 

Mikäli klubin käyttäjätunnus ja / tai salasana Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään on hukassa, niin ottakaa yhteys Rotarytoimistoon. Rotarytoimisto auttaa ja antaa tunnukset.

 

Muistakaa myös, että jäsentiedot päivitetään VAIN Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään, josta tiedot kulkevat automaattisesti RI:n My Rotary -järjestelmään.

Jäsentietoja ei tule myöskää lähettää paperilla tai sähköpostilla suoraan RI:lle, koska tällöin tiedot eivät päivity automaattisesti Suomen jäsentietojärjestelmään, josta on seurauksena turhaa sählinkiä esim. per capita- maksujen yhteydessä.

 

 

 

RIPE

Kuva: PDG Niko Niemi

 

RIP Ian ja Juliet Riseley olivat Suomessa 18.-21.5.2017

 

Yksi Itämeren auttajista on Rotary-järjestö. Järjestö aikoo jatkossa avustaa entistä enemmän ympäristönsuojeluhankkeita eri puolilla maailmaa.

Linkki http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/itameren-suojelu-kiinnostaa-jarjestoja-ja-kansalaisia-meilla-on-vain-yksi-planeetta/6440426

 

Alla järjestelykomitean virallisen kuvaajan PDG Niko Niemen valokuvia vierailusta

 

RIP Ian and Juliet Riseley 2017

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/RIPE+Ian+and+Julieth+Riseley+2017/

 

Riseleyn vastaanottoja

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/Riseleyn+vastaanottoja/

 

Riseleyt Tuusulassa D 1420

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/Riseleyt+Tuusulassa+D+1420/

 

RIP Ian Riseley Tampereella

Linkki: https://nikoniemi.kuvat.fi/kuvat/RIPE+Ian+Riseley++Tampereella/

 

 

 

 

 

 TRF logo 2017                                                          suomi100 300x240 2

 

 

SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE

Suomen Rotary ry on miljoonahankkeen kautta liittynyt valtioneuvoston kanslian johtamaan SUOMI 100v- hankkeeseen ja saanut siinä partner-tason kaikine oikeuksineen. Tämä tarkoittaa oikeutta käyttää Suomi 100v lipputunnusta ym  mainosmateriaalia.

 Hankkeemme liittyi valtakunnalliseen Suomi 100 v hankkeeseen ohjelmalla minkä nimi on  SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE.  
Keräystavoitteemme on edelleen USD 1 milj. , mutta nyt hanke on saanut yksiselitteisen kohteen ja yhteiskunnallisen hyväksynnän, minkä pitäisi auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

Valtioneuvostolle on hakemuksessa esitetty TRF:n säännöt ja toimintaperiaatteet siitä, miten kerätyt varat tilitetään ja miten ne sääntöjen mukaan käytetään. Asia on hyväksytty joten mitään muutosta suorituksille TRF:lle aikaisempaan ja meidän normaaliin käytäntöön  ei ole tapahtunut.

 PYYDÄN Teitä kaikkia harkintanne mukaan käyttämään vastaisuudessa keräyksestämme nimitystä SUOMEN LAHJA MAAILMAN LAPSILLE osoituksena kerättävien varojen käyttötarkoituksesta.

PYYDÄN myös aktiivisesti tiedottamaan asiasta klubien ja piirien verkkosivuilla sekä muussa viestinnässä käyttäen tuolloin myös aina SUOMI 100v lipputunnusta.

 Vastaan mahdollisiin kysymyksiin email osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Rotarysäätiötoimikunnan puolesta

                                                                          TRF 100 logo 2017

Suomen Rotaryn Lääkäripankki (RDBF)

Vammaisten lasten ja nuorten kuntoutus Tansaniassa 

                                                                                                                    

 Ohjekirja on swahilinkielellä sekä englanniksi

Mpango binafsi wa matibabu kwa watoto na vijana wenye ulemavu Tanzania-Maelezo na mazoezi – Individual rehabilitation planning for disabled children and youth in Tanzania-Instructions and exercises

Lue tästä ..

Manual etusivu

--------------------------------------

 

WP 20170208 10 00 52 Pro

 

TEEMA - TEMA - THEME 2017 - 2018

 

T1718FI CAPS

 

T1718SE CAPS

 

T1718EN CAPS

 atlanta 2017 www

 

Kouvolan Matkatoimisto:
Rotarymatka USA, Georgia, Atlanta 9.-16.6.2017

Pohjanmaan Matakatoimisto:
Rotarymatka USA, Georgia, Atlanta 8.-20.6.2017 tai 8.-15.6.2017

 

Miten rekisteröityä RI:n My Rotary-verkkosivuille

Tästä linkistä rekisteröitymisohje

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia (englanniksi)

RI:n verkkosivujen muita ohjeita

löytyy tästä linkistä (englanniksi)

RI-My-Rotrary

RI-My-Rotrary-2

 

 

RI-My-Rotrary-sign-in

 

 

 

 Vallisaaresta lounaaseen kristel

 Kuva: PP Kristel Sarlin, Helsinki City West Rk

 

Klikkaa:
Rotary asiaa - klubin suunnittelutietojen syöttö RI My Rotary

Teema - Tema - Theme

2016 - 2017

 

T1617 fi

 

T1617 sv

 

T1617 en