Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu

Rauhantyö nähdään rotaryn aatemaailmassa tärkeäksi. Yksi Rotaryn viidestä tavoitteesta on ”edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja suvaitsevuutta”.

Niinpä Rotarysäätiön globaalien apurahojen, yksi kuudesta, keskittämisalueesta on rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu. Se on keskittämisalueiden luettelossa ensimmäisenä, koska se koetaan tärkeäksi järjestömme työssä. Tämän keskittämisalueen projektien sisältöinä on

- antaa koulutusta johtajille, mm. nuorille potentiaalisille johtajille, konfliktien ehkäisystä ja sovittelusta,

- tukea rauhan rakentamista paikkakunnilla ja alueilla, joissa on konflikteja ja

- tukea sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa luoda ura rauhan ja konfliktien ehkäisyssä tai sovittelussa.

Vuonna 2016 Rotarysäätiö tuki tämän keskittämisalueen kymmeniä rotaryklubien ja -piirien yhteisprojekteja noin 4 miljoonalla US dollarilla.

Nämä projektit ovat vain osa Rotaryn rauhantyötä. Rotarysäätiöllä on esimerkiksi myös yhteistyötä kuuden ns. rauhanyliopiston kanssa. Niissä sata opiskelijaa voi rauhanstipendin avulla vuosittain tehdä opintoja konfliktien syistä ja niiden ratkaisukeinoista.

Rauhaa ja konfliktien ehkäisyä opiskellaan nyt myös Vaasassa (ruotsinkielinen artikkeli).