rdbf logo

 

Suomen Rotary – Finlands Rotary ry             

Avoin haku Suomen Rotaryn Lääkäripankin johtoryhmän puheenjohtajaksi

Suomen Rotaryn Lääkäripankki, RDBF, toimii Suomen Rotary – Finlands Rotary ry:n hallituksen alaisena monipiiriorganisaationa. Sen tehtävänä on yhteistyössä Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kanssa kehittää kehitysavun kohdemaissa suomalaisten terveydenhuollon osaajien voimin terveydenhuollon osaamista.

Kumppaneita uudessa Tansanian hankkeessa alkuvuodesta 2016 lähtien ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Vammaiskumppanuus ry, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ja vastaava vetäjä Suomen Rotaryn Lääkäripankki.

Neljän järjestön hanke (Health Tanzania. Capacity building in health care sector in Tanzania) sai Ulkoministeriöltä kehitysyhteistyövaroista tukea vuosille 2017-2018. Keskiössä on koulutuksen ja sitä kautta osaamisen kehittäminen enenevästi tansanialaisin voimin, pohjoisen osuutta merkittävästi vähentäen, aiempiin hankkeisiin verrattuna.

Lääkäripankin toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Rotary ry:n hallituksen kolmeksi vuodeksi valitsema henkilö.

Johtoryhmän tehtävänä on organisoida itsenäisesti jäsentensä toimesta kehitysmaihin kohdistuvan terveydenhuollon osaajien rekrytoinnin, valmentamisen ja lähettämisen.  Johtoryhmä huolehtii, että kaikki viranomaisvelvoitteet ja anomukset sekä raportit ja palautteet, joita kulloinkin saatetaan vaatia joko kohdemaassa tai Suomessa, laaditaan ja toimitetaan ajallaan.

Nykyisen puheenjohtajan toimintakausi päättyy 31.10.2017, nyt olemme hakemassa sopivaa ja kykenevää seuraajaa. Etsimme henkilöä, joka on valmis työskentelemään tämän hienon palvelutehtävän hoitamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Puheenjohtajalla tulee olla hyvä tuntemus Rotaryn toiminnasta.  Hänellä tulee olla myös

hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.  Tehtävä edellyttää vähintään tyydyttävää ruotsin- ja englanninkielen taitoa.

Tehtävän hoitamiseen liittyvät välittömät kulut korvataan, mutta rahapalkkaa ei makseta. Tehtävässä pääsee tutustumaan rotaryn palvelutoimintaan puhtaimmillaan sekä saamaan uusia kokemuksia ja uusia ystäviä.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa Lääkäripankin nykyinen puheenjohtaja Juhani Brodkin, 0400 640569, e-mail: juhani.brodkin(at)kolumbus.fi

Hakemukset viimeistään 30.10.2017 SR:n pääsihteeri Berndt von Veh’lle, s-posti: bvonveh(at)gmail.com

28.9.2017  Suomen Rotary ry:n hallitus